Apie mus

Mūsų misija

Raseinių kūno kultūros ir sporto centras – vaikų, jaunimo neformalaus ugdymo ir suaugusiųjų sporto savivaldybės įstaiga, sudaranti sąlygas sportuoti, koordinuojanti kūno kultūros ir sporto veiklą rajone. Centras formuoja ir įgyvendina mokinių ugdymo turinį pagal Švietimo ir mokslo ministerijos ir kūno kultūros ir sporto departamento patvirtintus sporto mokyklų (centrų) ugdymo planus.

Mūsų vizija

Sudaryti sąlygas ugdyti sveiką ir fiziškai aktyvią Raseinių miesto, rajono bendruomenę.

Nustatyti vaikų potencialius gebėjimus ir juos ugdyti parengiant didelio meistriškumo sportininkus, kurie atstovautų rajonui apskrities, šalies varžybose ir Lietuvai tarptautinio lygmens varžybose.

Savo įtakos sferoje plėtoti ir organizuoti kūno kultūros bei sporto renginius, teikti metodinę paramą suinteresuotiems asmenims, sporto klubams, bendruomenėms.

Mūsų istorija

Raseinių vaikų ir jaunių sporto mokykla (dabar Raseinių kūno kultūros ir sporto centras) buvo įkurta 1965 m. rugsėjo 1 d., Raseinių rajono liaudies švietimo skyriaus vedėjo įsakymu. Tuo metu mokykla savo sporto bazės neturėjo. Mokyklos direktoriumi buvo paskirtas Raseinių I-os vidurinės mokyklos (dabar ,,Kalno“ vidurinė mokykla) kūno kultūros mokytojas Benediktas Stanislovaitis. Pirmieji sporto skyriai buvo krepšinio, lengvosios atletikos ir šaudymo, o treneriais pradėjo dirbti pats mokyklos direktorius Benediktas Stanislovaitis, Juozas Suskaitis ir Povilas Teišerskis. Truputį vėliau buvo įkurtas ir futbolo skyrius, tačiau jis gyvavo labai neilgai.
  • Po metų mokykla įgyja kitą pastogę. Iki tol turėtas kabinetas švietimo skyriuje, buvo pakeistas į patalpas prie ką tik įkurtos Raseinių II-os vidurinės mokyklos (dabar Prezidento Jono Žemaičio gimnazija). Beveik tuo pat metu pradėjo veikti ir mokyklos filialas Ariogaloje, kur lengvosios atletikos treneriais dirbo Jonas Arbačiauskas, Rimantas Čeičys ir dabar tebedirbantis Vytautas Kalesinskas.
  • Mokykla pritraukė būrelį gabių sportui moksleivių, kurie su dideliu noru kibo į darbą. Nuoširdus darbas davė ir savo rezultatų. Pirmosios didžiojo sporto kregždės Raseinių padangėje buvo krepšininkė Marytė Beržinskaitė, vėliau žaidusi Vilniaus moterų meistrių komandoje.
  • Nauja pakopa Raseinių vaikų ir jaunių sporto mokykloje prasidėjo nuo 1975 metų, kasi mokykla įsikėlė į naujas patalpas, į priestatą prie Raseinių I-os vidurinės mokyklos. Savo sporto salės mokykla neturėjo, tačiau laisvai galėjo treniruoti vaikus vidurinėms mokykloms priklausančiose sporto salėse.

Iki 1980 metų mokykloje mokėsi tik apie 160 moksleivių. Dirbo du krepšinio ir du lengvosios atletikos treneriai. 1980 metais pasikeitė mokyklos vadovas. Direktoriumi tapo Antanas Bakšys, puikus vadovas ir organizatorius. Tuo laikotarpiu mokykloje įkurti laisvųjų imtynių ir šaškių skyriai, padaugėjo trenerių lengvojoje atletikoje ir krepšinyje. Etatiniais darbuotojais pradėjo dirbti krepšinio treneriai Antanas Lukošius, Eugenijus Petrokas, Vytautas Jankauskas, Albertas Vilimas, Vida Būzienė, lengvosios atletikos treneriais – Gintautas Balčaitis ir Zenonas Rajunčius, imtynių – Valdas Grišius, šaškių – Stasė Golcienė. Visi ir dabar išskyrus S.Golcienę puikiai tebesidarbuoja. Vaikų, lankančių įvairias sporto šakas, skaičius išaugo iki 600. Dideles pastangas tuometinis direktorius dėjo darbo sąlygų pagerinimui, sportinio inventoriaus įsigijimui.

1995 metais pakeistas įstaigos pavadinimas. Jis gerokai sutrumpėja ir tampa – Raseinių spo9rto mokykla. Tais metais pasikeitė ir mokyklos vadovas. Juo tapo mokyklos treneris, buvęs direktoriaus pavaduotojas – Gintautas Balčaitis, o pavaduotoja, naujai atėjusi dirbti – Nijolė Kalikaitė. Per tą laikotarpį dar labiau išsiplėtė mokyklos tinklas. Atsidarė mokyklos filialai Girkalnyje, kur vaikus krepšinio žaidimo ėmė mokyti Gediminas Poška ir Viduklėje, kur lengvaatlečius ėmė treniruoti Antanas Bakšys. Svarbiausia, kad tuomet Raseinių sporto mokyklai perduodama 600 m sporto salė ir stadionas. Mokykloje taip pat pradedamos kultivuoti dvi naujos sporto šakos – tinklinis ir šachmatai. Jaunuosius tinklininkus stropiai treniruoti pradeda Vida ir Antanas Lukošiai, o šachmatininkus – Jonas Kubilius. Pastaruoju metu mokykloje vaikai lanko aštuonias sporto šakas – krepšinį, lengvąją atletiką, laisvąsias imtynes, tinklinį, šaškes ir šachmatus, badmintonas, šaudymas iš pniaumatinio pistoleto. Kasmet mokyklą lanko apie 450 moksleivių, sukomplektuojama virš 30 mokymo grupių ir dirba 19 trenerių. Neblogų sportinių rezultatų yra pasiekę mokyklos auklėtiniai. Respublikos čempionų titulus yra pelnę ne vienas lengvaatletis, imtynininkas, ne vienas krepšininkas yra pakviestas atstovauti Lietuvos rinktinę ir ginti garbę tarptautinėse varžybose.

Už pasiektus rezultatus, iškovotas pergales sportininkams yra suteikiamos kvalifikacinės kategorijos. Iš viso 123 sportininkams suteikia trečia kategorija, 51am – antra kategorija, 9-iems – pirma kategorija, 2-iems – nacionalinė kategorija. Mokykla turi puikią tradiciją kasmet surengti kalėdinę šventę mokyklos moksleiviams ir paskelbti metų geriausių sportininkų dešimtuką.

Palaipsniui Raseinių sporto mokykla tampa viso sportinio darbo centru. Čia organizuojamos respublikinės moksleivių varžybos, rajono pirmenybės, draugiški turnyrai, kiti sportiniai renginiai vaikams ir suaugusiems. Mokykla yra užmezgusi ir palaiko draugiškus ryšius su Vokietijos, Latvijos. Rusijos, Lenkijos sporto organizacijomis.

2003 m. liepos mėnesį Raseinių sporto mokykla reorganizuoja į Raseinių kūno kultūros ir sporto centrą. Pagrindinis centro uždavinys skatinti moksleivius aktyviai sportuoti ir siekti aukštų rezultatų, garsinti miestą Lietuvoje ir už jos ribų, suteikti galimybę suaugusiems dalyvauti įvairiose varžybose.

Raseinių kūno kultūros ir sporto centras nuo 2003 m. veda visas rajonines tiek BLM mokinių, suaugusiųjų ir sporto mokymo įstaigų varžybas.

Dabar sporto centrą lanko kasmet apie 400 mokinių.

Lengvosios atletikos varžybose Raseinių vardą garsino aštuntajame dešimtmetyje trenerio Vytauto Kalesinsko auklėtiniai, sporto meistrai Algis Dabulskis, Audronė Račaitė – Aniulienė ne kartą tapo Lietuvos čempionatų nugalėtojais ir prizininkais. Algis Dabulskis 1980 metais Sovietų Sąjungos rinktinės sudėtyje dalyvavo Maskvos olimpinėse žaidynėse.

Nemažą būrį lengvaatlečių yra išugdęs treneris Eugenijus Petrokas, tai Lietuvos suaugusiųjų pirmenybių prizininkai ir nugalėtojai Darius Bagaslauskas, Mindaugas Viršilas, Rimantas Mielinis. Dar viena Eugenijaus Petroko auklėtinė Irena Perminienė Pasaulio neįgaliųjų lengvosios atletikos varžybų nugalėtoja ir prizininkė rutulio stūmimo ir ieties metimo rungtyse. Pekino parolimpinių žaidynių 6-tos vietos laimėtoja rutulio stūmimo rungtyje.

Rezultatų yra pasiekę respublikos lengvosios atletikos čempionatuose trenerio Gintauto Balčaičio auklėtiniai Kastytis Gerulaitis, Tomas Tarasevičius ir Artūras Girdžius, trenerio trenerio Zenono Rajunčiaus auklėtiniai Paulius Jokubauskas, Andrius Krištopaitis, Aivaras Pranskevičius.

Krepšinis, tai populiariausia sporto šaka rajone daugiausia moksleivių nori tapti krepšininkais. Trenerio A.Lukošiaus auklėtiniai yra buvę Linas Masiulis, Vaidas Jurgilas. Krepšinio treneriais vėliau pradėjo dirbti Vytautas Jankauskas, Albertas Vilimas, Gediminas Poška. Geriausių rezultatų pasiekė Alberto Vilimo auklėtiniai Nerijus Karlikanovas Lietuvos rinktinės sudėtyje tapo Europos jaunių vaikinų krepšinio čempionato nugalėtoju, Europos jaunimo čempionu (1996 m.), Lietuvos vyrų krepšinio čempionu ,,Žalgirio“ komandos sudėtyje. Lietuvos jaunių rinktinės nariais 2000 m. Erikas Kaupaitis ir Valdemaras Savostijanovas.

Raseiniuose laisvosios imtynės pradėtos kultivuoti 1984 metais. Tuo metu baigęs Kūno kultūros institutą, Raseinių sporto mokykloje pradėjo dirbti Saulius Jurčys. Nuo 1985 m. iki dabar laisvųjų imtynių treneriu dirba Valdas Grišius. Daug prakaito ir energijos išliejo treneris, kol išugdė ne vieną Lietuvos čempioną, prizininką. 1998 m. Valdui Grišiui tarptautinė imtynių federacija suteikė Tarptautinę teisėjo kategoriją.

Pirmieji gana aukšti rezultatai, pasiekti šioje sporto šakoje, buvo Arūno Ignatavičiaus ir Ramūno Dizerio. 1985-1986 metais jie tapo pirmaisiais Raseiniuose Lietuvos jaunučių čempionais, o Albertas Daugirdas – jaunimo pirmenybių 2-os vietos laimėtojas. Vis daugiau vaikų traukė į imtynes ir tai turėjo įtakos rezultatams. Lietuvos jaunučių, jaunių, jaunimo čempionais yra tapę Giedrius Daugirdas, Valdas Vičas, Irmantas Petraitis. Du pastarieji net Lietuvos suaugusių čempionais.

Žymiai didesnės galimybės atsirado sportininkams atkūrus Lietuvos nepriklausomybę. 1994 m. Lietuvos rinktinės sudėtyje Pasaulio jaunių čempionate Budapešte (Vengrija) starto mokyklos auklėtinis Rimvydas Mockus. Rimvydas ir jo brolis Egidijus yra daug kartų tapę Lietuvos čempionais bei prizininkais įvairiose amžiaus grupėse, Pabaltijo šalių čempionais, įvairių tarptautinių turnyrų nugalėtojais ir prizininkais.

1995 m. pasaulio jaunių čempionate Lietuvos rinktinės sudėtyje jau startavo kitas trenerio V.Grišiaus auklėtinis Valdas Karabinas, kuris taip pat yra daugkartinis Lietuvos čempionas ir prizininkas įvairiose amžiaus grupėse. Pabaltijo čempionato 2-os vietos laimėtojas, įvairių tarptautinių turnyrų nugalėtojas ir prizininkas. Tais pačiais metais Raseinių laisvųjų imtynių komanda jaunimo žaidynėse iškovojo komandinę trečią vietą. Asmeninėje įskaitoje Erikas Vertelis tapo čempionu, Rimvydas Mockus ir Marius Bertulis iškovojo 2-as vietas, o Valdas karabinas – 3 vietą.

Dar po dviejų metų, Raseinių sporto mokyklos imtynininkai jaunimo žaidynėse užėmė komandinę antrą vietą ir pasipuošė sidabro medaliais. Asmeninėje įskaitoje nugalėtojų vardus pelnė Robertas Sabutis, Valdas karabinas, 2-as vietas iškovojo Egidijus Mockus ir Erikas Vertelis, 3-ią – Linas Masiulis.

1999m. Lietuvos ir mokyklos garbę pasaulio jaunių žaidynėse Maskvoje gynė Aivaras Žakaitis. Į Lietuvos rinktinę pateko kaip daugkartinis čempionas bei prizininkas įvairiose amžiaus grupėse, Baltijos jūros šalių čempionas, įvairių tarptautinių turnyrų prizininkas.

2002 m. Raseinių laisvųjų imtynių komanda jaunių žaidynėse vėl iškovojo prizinę trečią vietą. Asmeninėje įskaitoje čempionu tapo Nerijus Rukas, o 2-ą vietą iškovojo Giedrius Narjauskas. Jie abu yra čempionai įvairiose amžiaus grupėse, įvairių tarptautinių turnyrų prizininkai, abu Lietuvos jaunių rinktinės nariai. Tais pačiais metais Lietuvos rinktinės sudėtyje Europos kadetų čempionate startavo Nerijus Rukas (11 vieta) ir Giedrius Narjauskas (19 vieta).

2003 m. Raseinių laisvųjų imtynių komanda jaunučių žaidynėse iškovojo 3-ią vietą. Asmeninėje įskaitoje nugalėtojo titulą iškovojo Lukas Pauliuščenko, trečias vietas iškovojo Raimondas Bertulis ir Marius Junčys. Tais pačiais metais Baltijos jūros šalių jaunių žaidynėse Lietuvos rinktinės sudėtyje startavo Lukas Pauliuščenko ir iškovojo sidabro medalį. Jis yra Lietuvos jaunučių ir jaunių čempionas, įvairių tarptautinių turnyrų nugalėtojas ir prizininkas.

Lietuvos Respublikos laisvųjų imtynių čempionais yra tapę: Irmantas Petraitis, Valdas Karabinas ir Titas Grišius.

2009 m. Titas Grišius Europos jaunimo čempionate iškovojo 5-tą vietą.

Tinklinis Raseinių sporto mokykloje pradėtas žaisti tik 1999 metais. 2003 m. pirmieji laimėjimai Lietuvos jaunučių sporto žaidynėse mergaitės ir berniukai iškovojo sidabro medalius. Po to ne viena kartą trenerių Vidos ir Antano Lukošių auklėtiniai tapo Lietuvos jaunučių, jaunių ir jaunimo Čempionatų ir žaidynių prizininkais ir nugalėtojais.

Kulkinis šaudymas pneumatiniais ginklais(pistoletas) Raseiniuose pradėtas kultivuoti 2005 m.Treneris Algimantas Baublys surinkto pradinio rengimo grupę. 2010 m. vaikinų komanda Lietuvos jaunimo komandinių varžybų nugalėtoja, o merginų komanda laimėjo 2-ąją vietą. Geriausi auklėtiniai Dovydas Oržekauskas tapo Lietuvos jaunimo asmeninių varžybų nugalėtoju, o Justina Ramanauskaitė iškovojo 2-ąją vietą, 12-tą vietą Europos šaudymo čempionate Meraker (Norvegijoje) 33 –ją vietą Pasaulio jaunimo šaudymo čempinate Miunchene (Vokietija).

Informacija ruošiama…

Informacija ruošiama…

Informacija ruošiama…

Informacija ruošiama…

Informacija ruošiama…

Informacija ruošiama…

Informacija ruošiama…

 

 

Projektai

 

ĮRENGTA 25 KW SAULĖS ELEKTRINĖ 

2023 m. liepos 17 d. įgyvendintas projektas 25 kW galios Saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas ant Raseinių kūno kultūros ir sporto centro pastato stogo. Įdiegta infrastruktūra bus naudojama nemažiau kaip 20 metų ir leis pasigaminti dalį reikalingos įstaigai elektros energijos iš atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės), o taip pat leis kontroliuoti  bei pasiekti optimalų elektros energijos suvartojimą. Įdiegti sprendimo padidins energijos vartojimo efektyvumą bei sumažins dujų išmetamus kiekius. Projekto vertė 23770,45 Eur. iš kurių 19850 Eur. skirtos valstybės lėšos (APVA), likusias lėšas skyrė Raseinių rajono savivaldybė 3920,45 Eur

 

ĮGYVENDINTA PROJEKTO „NEFORMALIOJO UGDYMOSI GALIMYBIŲ DIDINIMAS MODERNIZUOJANT RASEINIŲ KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRĄ“ FINANSAVIMO SUTARTIS

2017 m. lapkričio 9 d. tarp viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros ir Raseinių rajono savivaldybės administracijos buvo pasirašyta projekto Nr. 09.1.3-CPVA-R-725-21-0003 „Neformaliojo ugdymosi galimybių didinimas modernizuojant Raseinių kūno kultūros ir sporto centrą“ (toliau – projektas) finansavimo sutartis. Projektui finansavimas buvo skiriamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-725 įgyvendinamą priemonę „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“. Projekto tikslas – prisidėti prie neformaliojo ugdymosi įstaigų tinklo veiklos efektyvumo didinimo plėtojant neformaliojo ugdymosi galimybes Raseinių rajono savivaldybėje. 

Projekto biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 412 969,73 Eur, iš jų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos – 330 611,56 Eur, o likusias lėšas reikalingas projekto įgyvendinimui skyrė Raseinių rajono savivaldybės administracija.

Įgyvendinant projektą, buvo atliktas Raseinių kūno kultūros ir sporto centro, esančio adresu Vilniaus g. 11A, Raseiniai, Raseinių r. sav., pastato išorės (stogo ir fasado) bei sporto salės vidaus remontas, pritaikant ją skirtingoms sporto šakoms. Siekiant tobulinti neformaliojo švietimo infrastruktūrą, sudaryti tinkamas sąlygas Raseinių miesto ir rajono vaikams sportuoti, gerinti paslaugų kokybę, įsigyta krepšinio, tinklinio ir badmintono sporto šakų veiklai būtina įranga, baldai ir kitos sporto prekės.

Tikimasi, kad atlikus Raseinių kūno kultūros ir sporto centro modernizavimo darbus, yra patenkinti tikslinių grupių poreikiai, o įgyvendinus projektą – sudaryta galimybė naudotis kokybiška viešąja neformaliojo švietimo infrastruktūra, taip prisidedant prie neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimo ir teikiamų paslaugų kokybės gerinimo Raseinių rajono savivaldybėje.