PAGRINDINĖ VEIKLOS RŪŠIS:

  • sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51

KITOS VEIKLOS RŪŠYS:

  • sporto įrenginių eksploatavimas, kodas 93.11
  • sporto klubų veikla, kodas 93.12
  • kita sportinė veikla, kodas 93.19
  • fizinės gerovės užtikrinimo veikla, kodas 96.04