CENTRO VEIKLOS SRITYS

Centro veiklos sritis – švietimas, kodas 85.

Centro veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus įsakymu:

           2.1. pagrindinė veiklos rūšis – sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;

           2.2. kitos švietimo veiklos rūšys:

          2.2.1. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

           2.2.2. kitas, niekur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59;

           2.2.3. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;

           2.3. Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

           2.3.1. vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20;

           2.3.2. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;

          2.3.3. poilsio ir sporto reikmenų nuoma ir išperkamoji nuoma, kodas 77.21;

           2.3.4. sporto įrangos nuoma, kodas 77.21.40;

           2.3.5. sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla, kodas 93;

          2.3.6. sportinė veikla, kodas 93.1;

           2.3.7. sporto įrenginių eksploatavimas, kodas 93.11;

           2.3.8. sporto klubų veikla, kodas 93.12;

          2.3.9. kita sportinė veikla, kodas 93.19;

           2.3.10. pramogų ir poilsio organizavimo veikla, kodas 93.2;

           2.3.11. kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla, kodas 93.29;

          2.3.12. fizinės gerovės užtikrinimo veikla, kodas 96.04;

           2.3.13. kita, niekur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla, kodas 96.09;

          2.3.14. kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis sausumo transportas, kodas 49.39.