RASEINIŲ KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRAS

Raseinių kūno kultūros ir sporto centras – tai vieta, kurioje sportininkai siekia savo tikslų ir tobulėja. Mūsų tikslas kiekvienam suteikti kokybiškas treniruotes.

Veikiame jau daugiau nei 50 metų.

INFORMACIJA DĖL SPORTO VEIKLOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO 2024 METAIS

Raseinių rajono savivaldybės administracija skelbia Raseinių rajono savivaldybės sporto veiklos projektų, kurie bus iš dalies finansuojami 2024 m. Savivaldybės biudžeto lėšomis, atranką. Skatindama gerinti rajono gyventojų užimtumą, mažinti nusikalstamumą, propaguodama sveiką gyvenimo būdą, plėtodama įvairias sporto šakas ir remdama rajono sporto srities veiklas, Raseinių rajono savivaldybės administracija kviečia sporto klubus ir kitas nevyriausybines sporto organizacijas teikti paraiškas projektų finansavimui. 2024 m. rajono Savivaldybės biudžete šiai sričiai skirta 47 000,00 eurų.

Projektus iki š. m. vasario 29 d. gali teikti Juridinių asmenų registre registruoti ir Raseinių rajono savivaldybės teritorijoje veikiantys sporto klubai ir nevyriausybinės organizacijos.

Paraiškos turi atitikti Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. TS-12 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės sporto veiklos projektų rėmimo ir dalinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintą Raseinių rajono savivaldybės sporto veiklos projektų rėmimo ir finansavimo Savivaldybės lėšomis tvarkos aprašą  ir būti pateiktos pagal patvirtintą paraiškos formą (1 priedas).

Paraiškas prašome teikti Raseinių rajono savivaldybės administracijai (V. Kudirkos g. 5, 60150 Raseiniai) arba nuskenuotas su parašu el. paštu savivaldybe@raseiniai.lt. Siunčiant paštu, ant voko turi būti užrašyta: „Sporto veiklos projektų paraiškų vertinimo komisijai“. Konsultuotis galima telefonu (8 428) 55 917 arba el. paštu asta.pagarauskaite@raseiniai.lt.

Švietimo ir sporto skyriaus informacija

 

NAUJAUSI ĮRAŠAI

RĖMĖJAI