2017 m. lapkričio 9 d. tarp viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros ir Raseinių rajono savivaldybės administracijos buvo pasirašyta projekto Nr. 09.1.3-CPVA-R-725-21-0003 „Neformaliojo ugdymosi galimybių didinimas modernizuojant Raseinių kūno kultūros ir sporto centrą“ (toliau – projektas) finansavimo sutartis. Projektui finansavimas buvo skiriamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-725 įgyvendinamą priemonę „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“. Projekto tikslas – prisidėti prie neformaliojo ugdymosi įstaigų tinklo veiklos efektyvumo didinimo plėtojant neformaliojo ugdymosi galimybes Raseinių rajono savivaldybėje.  

 Projekto biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 412 969,73 Eur, iš jų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos – 330 611,56 Eur, o likusias lėšas reikalingas projekto įgyvendinimui skyrė Raseinių rajono savivaldybės administracija.   Įgyvendinant projektą, buvo atliktas Raseinių kūno kultūros ir sporto centro, esančio adresu Vilniaus g. 11A, Raseiniai, Raseinių r. sav., pastato išorės (stogo ir fasado) bei sporto salės vidaus remontas, pritaikant ją skirtingoms sporto šakoms. Siekiant tobulinti neformaliojo švietimo infrastruktūrą, sudaryti tinkamas sąlygas Raseinių miesto ir rajono vaikams sportuoti, gerinti paslaugų kokybę, įsigyta krepšinio, tinklinio ir badmintono sporto šakų veiklai būtina įranga, baldai ir kitos sporto prekės.  Tikimasi, kad atlikus Raseinių kūno kultūros ir sporto centro modernizavimo darbus, yra patenkinti tikslinių grupių poreikiai, o įgyvendinus projektą – sudaryta galimybė naudotis kokybiška viešąja neformaliojo švietimo infrastruktūra, taip prisidedant prie neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimo ir teikiamų paslaugų kokybės gerinimo Raseinių rajono savivaldybėje.  

0002_1akm0413_1629887240-5bf4d5132dd34fde7d016621f452bd01.JPG
Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *