RASEINIUOSE ŠURMULIAVO
„BE ACTIVE NIGHT RASEINIAI 2021“

Rugsėjo 25 dienos vakaras raseiniškius lepino ne tik malonia rudeniška šiluma, bet ir nuotaikingu miesto širdyje – Maironio parke – vykusiu Europos sporto savaitei paminėti skirtu renginiu.

Tądien Raseinių kūno kultūros ir sporto centras bei renginio partneriai – Lietuvos asociacija „Sportas visiems“, Raseinių rajono savivaldybė, Raseinių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Raseinių rajono kultūros centras, Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos Atviras jaunimo centras, VšĮ „Atrask Raseinius“ ir Raseinių rajono jaunimo reikalų taryba – kvietė šeštadienio vakarą praleisti kitaip – aktyviai ir linksmai.

18 val. renginį pradėjome nuotaikingu „Zumba by Timeless“ šou – masine ZUMBA treniruote su Sauliumi Skambinu ir jo komanda. Nuo 19 val. norintieji galėjo išmėginti pačias įvairiausias rungtis. Neabejingų lengvajai atletikai laukė ieties metimas, šuolis su kartimi renkant taškus, bėgimas per mini barjerus. Mėgstantiems futbolą – smūgio taiklumo pratybos. Krepšinio fanai galėjo save išbandyti baudų, tritaškių metimuose bei kamuolio slalome. Kiek vėliau, sutemus, renginio dalyviai, pasipuošę šviečiančia atributika, dalyvavo šventiniame bėgime per kliūčių ruožą, kurio finiše kiekvienas bėgimo dalyvis buvo pradžiugintas atminimo dovana – simboliniu medaliu. Renginį vainikavo nuotaikingas grupės „Good Time Boys“ koncertas.

Už aktyvumą dėkojame kiekvienam renginio dalyviui, už nuoširdžią pagalbą – renginio partneriams. Tikimės, kad ši iniciatyva džiugins miestelėnus kasmet, o prasmingos bendradarbiavimo patirtys įkvėps ir kitiems prasmingiems projektams.

Raseinių kūno kultūros ir sporto centro informacija

SENIŪNIJŲ KREPŠINIO 3 X 3 TURNYRAS.

        Birželio ir liepos mėnesiais Raseinių KKSC organizavo rajono seniūnijų krepšinio 3 x 3 turnyrą, kuriame galėjo dalyvauti tie rajono seniūnijų krepšininkai – mėgėjai, kurie neatstovauja rajonui įvairiose Lietuvos krepšinio lygose. Turnyre dalyvavo 7 seniūnijų komandos, kurios varžėsi keturiuose etapuose. Susumavus visų  keturių etapų rezultatus, pirmąją vietą iškovojo Viduklės seniūnijos komanda, antri liko Ariogalos miesto seniūnijos krepšininkai, trečiąją vietą iškovojo Girkalnio seniūnija. Visi dalyvavę krepšininkai buvo apdovanoti atminimo medaliais, na o nugalėtojai ir prizininkai be medalių – dar ir taurėmis. Visų komandų naudingiausi krepšininkai gavo asmeninius prizus. Karšti orai nelabai padėjo kovoti krepšinio aikštelėje, tačiau turnyru liko patenkinti visi. 

           Iki susitikimų kituose turnyruose.

RAJONO ATVIRAS FUTBOLO 6 X 6 TURNYRAS.

          Liepos 16 dieną finišavo rajono atviras vyrų futbolo 6 x 6 turnyras. Turnyre dalyvavo 6 komandos – ,,Helanas”, ,,Danspin”, ,,Julisa”, ,,RKKSC” ir ,,Ariogala” bei kaimyninio Kelmės rajono ,,Tytuvėnų” futbolininkai. Komandos žaidė vieną ratą, po to atkrintamose varžybose išaiškinome nugalėtojus bei prizininkus. Futbolininkų kovos vyko ant dirbtinės žolės aikštelės, žaidė 6 prieš 6 žaidėjus.

          Jau ne pirmą turnyrą niekaip neužbaigia ,,Ariogalos” komandos. Ir šį kartą užbaigti turnyro kovų ,,Ariogalos” komandai nepavyko, net nepranešę neatvyko sužaisti paskutinio turnyro susitikimo, nesusimokėjo startinio varžybų mokesčio. Gaila, kad ta negera tradicija tęsiasi ir toliau.

Na o turnyrą šį kartą laimėjo svečiai – ,,Tytuvėnų” futbolininkai, finale 5:3 įveikę ,,Danspin” komandą. Rungtynes dėl 3-4 vietų laimėjo ,,Helanas”, 6:3 įveikęs ,,Julisą”. Rezultatyviausio žaidėjo prizą gavo Eimantas Remeikis (,,Tytuvėnai”), geriausio vartininko – Artūras Afanasjevas (,,Danspin”). Naudingiausio komandos žaidėjo prizai atiteko Ignui Dauskurdžiui (,,Tytuvėnai”), Ramūnui Arštikiui (,,Danspin”), Vainiui Kalendai (,,Helanas”), Benui Ilevičiui (,,Julisa”), Saliui Zakarui (,,RKKSC”).

          Iki susitikimų kituose turnyruose.

 

Pasirašyta projekto „Neformaliojo ugdymosi galimybių didinimas modernizuojant Raseinių kūno kultūros ir sporto centrą“ finansavimo sutartis

2017 m. lapkričio 9 d. Raseinių rajono savivaldybės administracija su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra (CPVA) pasirašė projekto „Neformaliojo ugdymosi galimybių didinimas modernizuojant Raseinių kūno kultūros ir sporto centrą“ Nr. 09.1.3-CPVA-R-725-21-0003 finansavimo sutartį. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014 – 2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.1.3-CPVA-R-725 „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“.

Projekto biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 293.275,76 Eur, iš jų ES struktūrinių fondų lėšos – 226.698,12 Eur, Raseinių rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 66.577,64 Eur. Projekto įgyvendinimo trukmė – 18 mėn.

Projekto tikslas – prisidėti prie neformaliojo ugdymosi įstaigų tinklo veiklos efektyvumo didinimo plėtojant neformaliojo ugdymosi galimybes Raseinių rajono savivaldybėje. Įgyvendinant projektą, bus atliktas Raseinių kūno kultūros ir sporto centro sporto salės kapitalinis remontas, pritaikant ją skirtingoms sporto šakoms. Siekiant tobulinti neformaliojo švietimo infrastruktūrą ir gerinti paslaugų kokybę, bus įsigyjama krepšinio, tinklinio ir badmintono sporto šakų veiklai būtina įranga, baldai ir kitos sporto prekės. 

Projekto įgyvendinimas prisidės prie neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimo ir teikiamų paslaugų kokybės gerinimo Raseinių rajono savivaldybėje.

Raseinių kūno kultūros ir sporto centras sportininkų nuotolinio ar mišraus būdu ugdymo tvarka

1. Raseinių kūno kultūros ir sporto centras (toliau – Centras) įsivertino Centro
pasirengimą dirbti nuotoliniu arba mišriu būdu: technologines galimybes, turimas skaitmenines
priemones, trenerių kompetenciją, sportininkų amžių ir jų aplinkos socialinę, ekonominę padėtį.
Centras pasirinko Facebook, Messenger ir Viber programėles, mobiliuosius tinklus ir elektroninio
pašto sistemą ir treniruotes lauko erdvėse, kaip pagrindines nuotolinio ar mišraus ugdymo ir
ugdymosi aplinkų kūrimo priemones, kurios užtikrina ne tik ugdymo turinio pasiekiamumą, bet ir
bendravimą bei bendradarbiavimą ugdymo proceso metu.

2. Treneris Karolis Lendzevičius skiriamas skaitmeninės informacijos

administratoriumi:

2.1. Centro interneto svetainėje jis skelbia išsamią informaciją susijusią su nuotoliniu
ar mišriu sportininkų ugdymu ir kontaktinę informaciją, kur sportininkai ir tėvai galėtų kreiptis į
trenerius ir administraciją pagalbos.

3. Trenerių ir sportininkų komunikavimui naudojami mobilieji telefonai, el. paštas, el.
dienynas, Facebook, Messenger ir Viber programėlės. Pasirinktos bendravimo priemonės žinomos
sportininkams. Treneriai naudos uždaras socialines grupes, kad užtikrintų asmens duomenų
apsaugą.

4. Susitarta:
4.1. Dėl nuotolinės ar mišrios ugdymosi aplinkos: sportininkai dirba individualiai

namuose arba treniruotėse lauke, kur nėra artimo kontakto su kitais asmenimis.

4.2. Dėl ugdymo organizavimo:

4.2.1. Treneriai, kurie dirba nuotoliniu būdu, parengia nuotolinius sportininkų
ugdymo planus su užduotimis sportininkams.
4.3. Treneriai pirmadieniais iki 13.00 val. atsiunčia savaitės teminį (detalų) ugdymo
planą direktoriaus pavaduotojui ugdymui:

4.3.1. Savaitės teminiame (detaliame) nuotolinio ugdymo plane sportininkas turi
matyti, kokios bus skiriamos ugdymosi užduotys, kokiomis ugdymo(si) priemonėmis turi naudotis
sportininkas, kaip teikiama teorinė ir kita ugdymui(si) reikalinga medžiaga ar informacija, kada ir

PATVIRTINTA
Raseinių kūno kultūros ir sporto centro
direktoriaus pavaduotojo sportui, l. e.
direktoriaus pareigas
2020 m. rugsėjo 22 d.
įsakymu Nr. SC 1 V-112

kokiu būdu sportininkas gali paprašyti trenerio pagalbos ir paaiškinimų, kiek sportininkai turės
skirti laiko užduotims atlikti, kaip bus gaunama grįžtamojo ryšio informacija.

4.4. Treniruotės nuotoliniu ar mišriu būdu vyks pagal Centro 2020-2021 m. m.

treniruočių tvarkaraštį.

5. Nuo 2020 m. rugsėjo 22 d. treneriai informuoja sportininkų tėvus (globėjus,
rūpintojus), kaip bus organizuojamas ugdymas. Informacija taip pat pateikiama Centro
internetiniame puslapyje.

6. Treneris, kuris neturi galimybės vykdyti nuotolinio ugdymo iš namų, privalo

informuoti Centro administraciją.

7. Centro administracija koordinuoja pasirengimą organizuoti ugdymą nuotoliniu ar

mišriu būdu ir teikia reikalingą pagalbą.
8. Lankomumas nežymimas.
9. Treniruočių planavimo ir apskaitos žurnalai pildomi įprasta tvarka.
10. Treneriai savo darbo laiku tikrina savo elektroninio pašto pranešimus.
11. Nuo 2020 m. rugsėjo 21 d. Raseinių rajono savivaldybės teritorijoje uždrausta

vykdyti visus sportinius renginius ir varžybas tiek atvirose, tiek uždarose erdvėse.

12. Vykti į respublikinius sportinius renginius ir varžybas, kurie vyks ne Raseinių
rajono savivaldybės teritorijoje, galima gavus tėvų raštiškus prašymus (priedas Nr.1).

17-metis lengvaatletis Aurimas Narijauskas gali būti pavyzdžiu visiems siekiantiems užsibrėžto tikslo

Apie šį sporto karjeros laiptais kopiantį jaunuolį iš Ariogalos pasakojame ne be reikalo. Dar šių metų pradžioje trišuolį sportuojantis A. Narijauskas kartu su treneriu Zenonu Rajunčiumi kreipėsi paramos į Raseinių kredito uniją.

 Pasak Raseinių kredito unijos Administracijos vadovės Birutės Žiūraitienės, sprendimas palikti antspaudą ariogališkio sporto karjeroje visiškai pasiteisino.

   „Kai Aurimas ir treneris Zenonas kreipėsi pagalbos, pagalvojome, kad mūsų smulkus indėlis, matyt, neišspręs visų Lietuvos sportininkų problemų, tačiau kadangi unija – bendruomenės bankas, tokiu būdu nusprendėme padėti Aurimui siekti savo tikslo. Mūsų parama simbolizuoja tai, kad nesvarbu, ko siekiate asmeniniame gyvenime, versle ar kitoje veikloje, jeigu atkakliai dirbi, stengiesi, kartais užteks mažo postūmio iš šono – ir viskas pasiseks”,  –  sakė B. Žiūraitienė.

   Smulki Raseinių kredito unijos paskata, atkreiptas dėmesys, atsipirko dešimteriopai – 2020 m., nepaisant pandemijos, ariogališkis dalyvavo dešimtyje čempionatų Lietuvoje bei užsienyje ir iš visų jų parsivežė po medalį, gerindamas asmeninius rezultatus.

 Bene svarbiausias jų – rugpjūčio 2 dieną Pernu (Estija) vykęs Baltijos šalių jaunių ir jaunimo lengvosios atletikos komandinis čempionatas, kur Aurimas rungtį įveikė nušokdamas 14,30 metrų, taip iškovodamas Lietuvai bronzos medalį.

   „Raseinių kredito unijos parama mums buvo beprotiškai reikšminga visomis prasmėmis. Pamatytumėte, kokiomis sąlygomis mes treniruojamės. Ir džiaugiuosi, kad vis tiek Aurimui pavyksta pasiekti aukštumas. Indėlis, atkreiptas dėmesys mus tiesiog paskatino nesustoti“, – kalbėjo treneris Z. Rajunčius.

   Anot lengvaatlečio trenerio Z.Rajunčiaus, jo auklėtinis įgavo galimybę treniruotis ne tik gyvenamojoje vietoje, bet apsilankyti ir Kauno sporto kompleksuose.

  „Aurimas dirba tikrai daug. Man smagu jį tokį matyti, kai galiu juo pasitikėti, žinau, kad nenuleis rankų. Jis – tvirto charakterio, nenuviliantis. Ne tik geras atletas, bet ir žmogus”, – apie trišuolininką iš Ariogalos atsiliepė jo treneris.

   Paties septyniolikmečio A.Narijausko teigimu, trišuolį jis atrado gana netikėtai.

   „Trišuolį sportuoti pradėjau prieš penkerius metus. Tuo metu mano klasės draugai jau lankė treniruotes, o aš gerai pasirodžiau šuolio į tolį rungtyse. Treneris pamatė, pasiūlė dirbti profesionaliau. Sutikau. Dabar taip nutiko, kad klasės draugai jau nebelanko treniruočių, o aš – dirbu”, – kalbėjo A.Narijauskas.

   Anot puikius rezultatus savo amžiaus grupėje rodančio trišuolininko, iškovoti apdovanojimai nėra vienintelis dalykas, kas veda į priekį.

„Medalis paskatina. Tuomet žinai, kad darbas nenuėjo veltui. Tačiau daug ką reiškia ir parodytas dėmesys, aplinka, kurioje dirbi ir sportuoji, trenerio požiūris į darbą. Jaučiuosi puikiai ir žiūriu į ateitį”, – mintimis dalinosi jaunas ariogališkis.

  Ar Aurimas svarsto netolimoje ateityje savo gyvenimą sieti su profesionaliu sportu?

   “Taip, kodėl gi ne. Aš apie tai pasvajoju. Stengiuosi ir mitybą prižiūrėti. Nėra dar ji tokia profesionali, kokia galėtų būti, bet prieš varžybas visada prisižiūri, kad nepriaugtum nereikalingo kilogramo”, – sakė A. Narijauskas.

   Sportininkui antrina ir jį iššūkiams ruošiantis Z. Rajunčius. “Sportas – toks dalykas, kad svarbiausia – išvengti traumų. Aurimas sunkiai dirba ir tiesiog ne taip pastatyta koja gali nubraukti visą darbą, visą sezoną. Čia yra daug sėkmės, bet Aurimo rezultatai kalba patys už save – tai ne tik sėkmė, tai darbas, charakteris, noras, pastangos, parama iš šono. Viskas viename. Tada ir medalį malonu užsikabinti ant kaklo, nes žinai, kad padarei viską”, – pasakojo Z. Rajunčius.

   A. Narijauskas teigia, kad trišuoliui reikalinga stiprios kojos, staigus atsispyrimas. Iš ko paveldėta toji jėga?

   “Negaliu pasakyti, bet faktas tas, kad mano vyresnis brolis taip pat rodė gerus rezultatus. O dabar bando sportuoti ir jaunesnis. Jo skaičiai – irgi vieni geresnių. Gal genai? Gal tiesiog taip sutapo, kad įdedame daugiau pastangų už kitus, todėl laimime”, – sakė A.Narijauskas.

   Nors penktus metus sportuojantis lengvaatletis jau žino, ko nori gyvenime, tačiau sutinka, jog profesionaliame sporte rezultatai priklauso nuo labai daug aplinkybių, tad jauname amžiuje nereikia nusisukti ir nuo knygų bei mokslų.

   “Mokslai, sakyčiau, sekasi gerai. Net labai gerai. Kol kas nei sportas mokslams, nei mokslai sportui – netrukdo”, – teigė rugsėjo 1-ąją 11-os klasės duris praversiantis A. Narijauskas.

   A. Narijauskas sutinka, jog didelę įtaką jaunam atletui gali padaryti ne tik šeima, treneriai, bet ir draugai. O dažno karjera pasibaigia dar net neprasidėjusi, kai kaip sporto priedas atsiranda ir žalingi įpročiai.

   „Aš tokių problemų neturiu. Sakyčiau, kad mano draugai – geri. Jie žino, kuo užsiimu ir mane skatina, netinkamas sportininkui dalykais negundo. Jie supranta, žino, ko siekiu, kas noriu būti, dėl to labai džiaugiuosi“, – sakė 17-metis.

   Pasak Raseinių kredito unijos Administracijos vadovės Birutės Žiūraitienės, Aurimas ir jo siekiami sportiniai rezultatai gali būti pavyzdys visam jaunimui.

   “Mūsų regione – daug perspektyvių jaunų žmonių. Ne visi gali būti sportininkais, mokslininkais ar verslininkais. Bet save realizuoti – labai svarbu. Ypač gerai, kai tikslo siekimo pagrindai yra padedami jauname amžiuje. Tada jau ir suaugusiam – jokios kliūtys nėra baisios. Tikiu, kad Aurimas mus dar nustebins puikiais rezultatais. Tikrai tęsime bendradarbiavimą su perspektyviu jaunuoliu, nes, Raseinių kredito unijos veiklos terminais kalbant, indėlis buvo pelningas”, – šypsojosi B. Žiūraitienė.

DviračIų žygis Raseiniai – Dubysa

Rugsėjo 5-ąją dieną gausus būrys dviratininkų iš Raseinių, Kauno ir Vilniaus rinkosi aikštelėje prieš ,,Moki-veži“ į 24 – ąjį tradicinį dviračių žygį Raseiniai – Dubysa. Atvykusius pasveikino pasaulinio judėjimo ,,Sportas ir moterys“ Europos laureatė Ona Babonienė. Lėtu norimu greičiu dviratininkai važiavo iki Dubysos upės ir finišavo prie buvusios poilsiavietės Lakštingala. Truputį atsipūtę dviratininkai dalyvavo sportinėse varžybose dviračiais ,,Taiklioji ranka“ ir ,,Važiuok kuo lėčiau“, kurių nugalėtojai ir prizininkai buvo apdovanoti medaliais. Mero Andriaus Bautronio paruoštais prizais buvo apdovanoti jauniausi žygio dalyviai Izabelė Kilčauskaitė ir Lukas Jokubauskas bei didžiausią patirtį važiuojant dviračiu turinti Regina Žemaitienė ir Jonas Babonas. Loterijoje žygio dalyviams buvo paruošti trys naujutėlaičiai dviračiai , kitas sportinis inventorius, albumai apie Raseinius. Pagrindinius žygio prizus dviračius laimėjo Daiva Damėnaitienė iš Kauno, Sigitas Lukošius iš Čekiškės ir Vita  Žičkutė iš Raseinių. Sveikiname laimėtojus. Pailsėję puikiame ore ir maloniai praleidę laiką, visi dviratininkai jau savarankiškai numynė dviračius link Raseinių.

Badmintono turnyras

Rugsėjo 5 dieną Panevėžyje vyko ,,Panevėžys City Open 2020“ suaugusiųjų badmintono turnyras. Varžybose dalyvavo 73 sportininkai iš Kauno, Vilniaus, Klaipėdos, Panevėžio, Tauragės, Šiaulių, Kelmės, Viekšnių ir Raseinių. Varžybos vyko trijose B, C ir D  pajėgumo grupėse.

   Raseiniams atstovavo 4 sportininkai. Puikiai žaidė Greta Šukutytė ir Diana Valantinaitė, jos moterų B grupės dvejeto varžybose iškovojo antrąją vietą ir pasipuošė sidabro medaliais. Merginos finale tik po atkaklios trijų setų kovos, kurios truko 38 minutes, pralaimėjo Panevėžietėms. Sidabro medalį taip pat iškovojo Justė Linkutė, ji poroje su panevėžiete Austėja Sadauskaite, moterų D grupės dvejeto varžybose laimėjo antrąją vietą.

Klaipėdoje vyko Lietuvos graikų-romėnų, laisvųjų ir moterų imtynių jaunių čempionatas

Klaipėdoje vyko Lietuvos graikų-romėnų, laisvųjų ir moterų imtynių jaunių čempionatas, kuriame dalyvavo Raseinių kūno kultūros ir sporto centro imtynininkai. Svorio kategorijoje iki 60 kg. Rapolas Jokilaitis iškovojo trečią vietą. Penktąsias vietas iškovojo Titas Pijoraitis ir Danielius Beinorius. Moterų grupėje Vytautė Beinoriūtė iškovojo ketvirtą vietą, o Žeimyna Žakaitytė penktą.

Startuoja naujas fizinio aktyvumo veiklų, skatinančIų fizinio aktyvumo plėtrą, projektas

Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba nuo rugpjūčio mėnesio vykdo ilgalaikį projektą „Judėsiu – sau padėsiu“. Projektas bendrai finansuojamas valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Švietimo mainų paramos fondas. Bendra projekto trukmė – 23 mėnesiai, projekto vertė – 25898,50 Eur.

Projekto partneriai: Raseinių kūno kultūros ir sporto centras, Raseinių rajono kultūros centras, Kelmės kultūros centras.

Projektu „Judėsiu – sau padėsiu“ siekiama spręsti jaunų ir vyresnio amžiaus žmonių fizinės ir emocinės sveikatos problemas, susijusias su nepakankamu fiziniu aktyvumu, mažinti jaunimo nusikalstamumo ir narkotinės elgsenos apraiškas, gebėjimų plaukti ir saugiai elgtis vandenyje stoką, stiprinti kartų sanglaudą. Projekto tikslas -ugdyti jaunimo ir vyresnio amžiaus žmonių sąmoningumą, plėtoti jų sveikos gyvensenos įgūdžius, kompleksiškai taikant įvairias fizinio aktyvumo formas.

Įgyvendinant projektą bus vykdomi reguliarūs stalo teniso bei biliardo užsiėmimai jaunimui ir vyresnio amžiaus žmonėms, jėgos treniruotės jaunimui sporto klube, plaukimo pamokos baseine jaunimui, linijinių šokių, šiaurietiško vaikščiojimo, jogos, diskgolfo ir aerobikos vandenyje užsiėmimai senjorams. Vyresnio amžiaus žmonės turės galimybę parungtyniauti net keturiose jiems skirtose spartakiadose „Kol judu, tol gyvenu“. Organizuojant vyresnio amžiaus žmonių fizinio aktyvumo veiklas talkins jaunimo atstovai savanoriai. Jaunimas varžysis stalo teniso ir biliardo turnyruose.

Projektas prasidėjo rugpjūčio 8 d. vykusiu bėgimu „Išsitaškyk spalvom“, kuriame dalyvavo per 200 įvairaus amžiaus bėgikų – nuo vaikų iki senjorų. Ši spalvota šventė buvo suorganizuota kartu su Raseinių rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba, VšĮ „Atrask Raseinius“,  Raseinių rajono visuomenės sveikatos biuru, Raseinių rajono kultūros centru. Organizatoriams talkino net 34 jaunuoliai savanoriai. Štai keletas jų minčių apie patirtas emocijas po bendro darbo: „Tiesiog noriu jums labai labai padėkoti ir pasidžiaugti, kad per tokį trumpą laiką jūs visi tapot man kaip šeima. Niekada nebuvau turėjusi tokios jaukios ir nuoširdžios draugystės, kaip su jumis. Man tai labai daug reiškia“; „Labai smagu pradėti bendrauti su naujais žmonėmis, atnaujinti savo draugų ratą“; „Atrodo seniai turėjau tuos draugus, bet kažkaip nebuvau tokia laiminga, kaip su jumis“; „Anksčiau man buvo, kad bijojau, kad žmonės manęs nepriims tokio, koks esu, o dabar, na, kai atradau tokių draugų, kaip jūs, pradėjau pasitikėti savimi. Ir tada bendrauji su žmogum laisvai, ir nori jį pažinti geriau, na, tai tarsi išpakuoti saldainį ir jį paragauti“.

Taigi, kviečiame jaunimą ir senjorus pasirinkti jiems patinkančią fizinę veiklą ir aktyviai leisti laisvalaikį. Detalesnė informacija apie numatomus užsiėmimus bus skelbiama Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos (RRŠPT) tinklapyje www.rspt.lt, RRŠPT Facebook paskyroje, Raseinių atviro jaunimo centro Facebook paskyroje. Kilus klausimams, skambinkite Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos metodininkėms Valdonei Balčaitienei, mob. +370 674 76160, Saulei Sitavičienei, mob. +370 601 74142.

Valdonė Balčaitienė, Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos metodininkė