Raseinių KKSC 2016m. ataskaitos

Raseinių KKSC 2016m. gruodžio 31d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys 1 priedas

Raseinių KKSC 2016m. gruodžio 31d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys 2 priedas

Raseinių KKSC 2016m. gruodžio 31d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys 3 priedas

Raseinių KKSC 2016m. gruodžio 31d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys 4 priedas

Raseinių KKSC 2016m. gruodžio 31d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys 5 priedas

Raseinių KKSC 2016m. gruodžio 31d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys 6 priedas

Raseinių KKSC 2016m. gruodžio 31d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys 7 priedas

Raseinių KKSC 2016m. gruodžio 31d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys 8 priedas

Raseinių KKSC 2016m. gruodžio 31d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys 9 priedas

Raseinių KKSC 2016m. gruodžio 31d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys 10 priedas

Raseinių KKSC 2016m. gruodžio 31d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys 11 priedas

Raseinių KKSC 2016m. gruodžio 31d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys 12 priedas

 

Raseinių KKSC 2016m. IV ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 1 priedas

Raseinių KKSC 2016m. IV ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2 priedas

Raseinių KKSC 2016m. IV ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 3 priedas

Raseinių KKSC 2016m. IV ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 4 priedas

Raseinių KKSC 2016m. IV ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 5 priedas

Raseinių KKSC 2016m. IV ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 6 priedas

Raseinių KKSC 2016m. IV ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 7 priedas

Raseinių KKSC 2016m. IV ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 8 priedas

Raseinių KKSC 2016m. IV ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 9 priedas

Raseinių KKSC 2016m. IV ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 10 priedas

Raseinių KKSC 2016m. IV ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 11 priedas

Raseinių KKSC 2016m. III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 1 priedas

Raseinių KKSC 2016m. III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2 priedas

Raseinių KKSC 2016m. III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 3 priedas

Raseinių KKSC 2016m. III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 4 priedas

Raseinių KKSC 2016m. III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 5 priedas

Raseinių KKSC 2016m. III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 6 priedas

Raseinių KKSC 2016m. III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 7 priedas

Raseinių KKSC 2016m. III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 8 priedas

Raseinių KKSC 2016m. III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 9 priedas

Raseinių KKSC 2016m. III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 10 priedas

Raseinių KKSC 2016m. III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 11 priedas

Raseinių KKSC 2016m. III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 12 priedas

Raseinių KKSC 2016m. III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 13 priedas

Raseinių KKSC 2016m. III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 14 priedas

 

Raseinių KKSC 2016m. III ketvirčio finansinės ataskaitos 1 priedas

Raseinių KKSC 2016m. III ketvirčio finansinės ataskaitos 2 priedas

Raseinių KKSC 2016m. III ketvirčio finansinės ataskaitos 3 priedas

Raseinių KKSC 2016m. III ketvirčio finansinės ataskaitos 4 priedas

Raseinių KKSC 2016m. III ketvirčio finansinės ataskaitos 5 priedas

Raseinių KKSC 2016m. III ketvirčio finansinės ataskaitos 6 priedas

Raseinių KKSC 2016m. III ketvirčio finansinės ataskaitos 7 priedas

Raseinių KKSC 2016m. informacija apie išlaidų asignavimų valdytojų darbo užmokesčiui vykdymą

Raseinių KKSC 2016m. II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 1 priedas

Raseinių KKSC 2016m. II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2 priedas

Raseinių KKSC 2016m. II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 3 priedas

Raseinių KKSC 2016m. II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 4 priedas

Raseinių KKSC 2016m. II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 5 priedas

Raseinių KKSC 2016m. II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 6 priedas

Raseinių KKSC 2016m. II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 7 priedas

Raseinių KKSC 2016m. II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 8 priedas

Raseinių KKSC 2016m. II ketvirčio finansinės ataskaitos 1 priedas

Raseinių KKSC 2016m. II ketvirčio finansinės ataskaitos 2 priedas

Raseinių KKSC 2016m. II ketvirčio finansinės ataskaitos 3 priedas

Raseinių KKSC 2016m. II ketvirčio finansinės ataskaitos 4 priedas

Raseinių KKSC 2016 metinė ataskaita 5psl

Raseinių KKSC 2016 metinė ataskaita 4psl

Raseinių KKSC 2016 metinė ataskaita 3psl

Raseinių KKSC 2016 metinė ataskaita 2psl

Raseinių KKSC 2016 metinė ataskaita 1psl

Raseinių KKSC 2015 metinė ataskaita 5psl

Raseinių KKSC 2015 metinė ataskaita 4psl

 Raseinių KKSC 2015 metinė ataskaita 3psl

Raseinių KKSC 2015 metinė ataskaita 2psl

Raseinių KKSC 2015 metinė ataskaita 1psl

Raseinių KKSC 2016m. I ketvirčio 20-ojo VSAFAS finansavimo sumos

Raseinių KKSC 2016m. I ketvirčio finansinių ataskaitų sutrumpintas aiškinamasis raštas

Raseinių KKSC 2016m. I ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

Raseinių KKSC 2016m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaita

Kontaktai

Vilniaus g. 11, Raseiniai,   

LT-60180

Tel. nr. (8 428) 51 881,

Faksas (8 428) 51 133

El.p. info@raseiniukksc.lt

2% parama